5 krokov na predĺženie životnosti foriem

Silikónové formy nemajú dátum spotreby, ale mali by byť považované za spotrebný materiál. Pri správnom používaní si forma zachováva svoje pôvodné vlastnosti aj po opakovanom použití.

A ako teda môžete udržať formu čo najdlhšie v dobrej kondícii? Podniknite tieto kroky:

Vždy dbajte na správne premiešanie živice

Pri naliatí zle premiešanej živice môžu zvyšky tvrdidla zdeformovať formu a odliatok sa môže prilepiť na formu. Preto je dôležité živicu dôkladne premiešať!

Šetrite ohňom

Mimoriadne opatrne pracujte s horákom a teplovzdušnou pištoľou. Nedržte ich dlho na jednom mieste, mohlo by dôjsť k prehriatiu živice v jednom bode a následnému pripečeniu do formy. Pri vyberaní odliatku potom nebude iná možnosť, než ho z formy odtrhnúť alebo vyrezať, prípadne skúsiť výrobok umiestniť do mrazničky a potom ho opatrne vylúpnuť. Forma však už po žiadnom z uvedených spôsobov nezostane bez poškodenia.

Formy správne čistite

Formy sa neodporúča umývať, voda môže zanechať stopy a šmuhy a použitá hubka zase môže narobiť drobné škrabance na povrchu formy. Navyše ak sa nevytvrdená živica dostane do kontaktu s vodou, živica stratí svoj lesk alebo môže vyvrieť a poškodiť formu. Nečistoty preto odporúčame odstraňovať iba pomocou NanoTech čističa alebo lepiacej pásky. Neotierajte formu alkoholom, riedidlami ani inými agresívnymi látkami, ktoré môžu povrch formy naleptať.

Nepoužívajte ostré predmety

Strata lesku formy v dôsledku pôsobenia živice je prirodzené poškodenie, ale forma sa často opotrebuje aj v dôsledku mechanického vplyvu. Preto pri aranžovaní dekorácií do formy buďte opatrní pri používaní pinzety, špáradla, alebo iných nástrojov. Dôrazne neodporúčame rozťahovať alebo stláčať uzavreté formy. Pokiaľ silikón príliš natiahnete, neroztrhne sa, ale objaví sa na ňom poškodenie. Forma sa bohužiaľ už nevráti do pôvodného stavu a deformácie pôjde vidieť aj na odliatku zo živice.

Formy správne skladujte

Formy neskladujte položené jednu na druhej. Pri dlhodobejšom pôsobení sa môže na lesklú časť formy otlačiť časť inej formy a to je bohužiaľ nevratný proces. Zlým skladovaním sa môžu formy deformovať.
Formy skladujte ideálne v prachotesných krabiciach, pri izbovej teplote a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia!