Zásady ochrany osobných údajov

vydané internetovým obchodom pre predaj tovaru www.resinstudio.sk prostredníctvom spoločnosti Angel Company s.r.o., so sídlom Dobrovodská 2054/53a, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, ČR, IČO: 26084805, DIČ: CZ26084805, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 13051  (ďalej tiež len „my“ alebo „prevádzkovateľ“).

Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracovávame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail info@resinstudio.cz.

Niektoré Osobné údaje potrebujeme na uzatvorenie a plnenie Zmluvy, niektoré Osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pri niektorých Osobných údajoch nám ich spracovanie prikazuje zákon (napríklad vedenie účtovníctva). V niektorých prípadoch používame Spracovateľov, ktorí môžu mať prístup k Vašim Osobným údajom. Ide napríklad o účtovné spoločnosti alebo marketingových špecialistov. V prípade, keď to bude potrebné, si od Vás na spracovanie osobných údajov vyžiadame súhlas.

Kedy sme správcom? Vo vzťahu k Užívateľom sme správcom Osobných údajov. Prehľad spracovaných Osobných údajov vrátane dôvodov na ich spracovanie nájdete nižšie. Pokiaľ by bolo čokoľvek nejasné, neváhajte sa nám ozvať na e-mail info@resinstudio.cz.

Aby bol text prehľadnejší, zjednodušíme vám čítanie niekolkymi pojmami, ktoré v týchto Zásadách spracovania osobných údajov používame:

E-shop

internetový obchod prevádzkovaný prevádzkovateľom, dostupný na www.resinstudio.sk

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Obchodné oznámenie

spravidla e-mailová správa alebo sms odoslaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;

Osobné údaje

akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;

Užívateľ

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

Spracovateľ

vykonáva činnosti spracúvania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa;

Spracúvanie Osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akýmkoľvek iným sprístupnením, zariadením alebo skombinovaním, obmedzením, výmazom alebo zničením;

Zvláštne kategórie Osobných údajov

tieto osobné údaje nespracovávame. Ide o údaje, ktoré chápeme ako tie, ktoré sú citlivejšie. Týkajú sa napríklad toho, aký je Váš etnický pôvod, aká je Vaša sexuálna orientácia, či ste v odboroch alebo ako ste na tom zdravotne a aká je Vaša viera. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, pokiaľ sú spracovávané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby..

Ako spracovávame Vaše osobné údaje? Vaše Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhotovené a pri ich spracovaní dodržiavame bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracovania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonáva profilovanie. Konkrétne účely spracovania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré na jednotlivé účely spracovávame sú rozpísané v nasledujúcej časti.

→ Meno a priezvisko, kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)


→ Osobné údaje, ktoré nám zverujete v rámci nami organizovaných súťaží (najmä meno a priezvisko, prezývka na sociálnej sieti, e-mail, telefónne číslo)

Poznámka k objednávke a iné informácie, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami)

→ Fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb)

→Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (vrátane informácií o Vašom zariadení alebo operačnom systéme)

Login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)

Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch

Zvláštne kategórie Osobných údajov. Žiadne Osobné údaje citlivej povahy o Vás nespracovávame.

 

 • POUŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

 

Pokiaľ navštívte naše Webové stránky, spracovávame Vaše Osobné údaje na účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Pre prihlásenie na odber obchodného oznámenia je nutné, aby ste nám s Vaším súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje na ich spracovanie

 

Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho? 

Návšteva Webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytikov, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných

údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).

Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na Webových stránkach. Ak navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne.

Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa.

Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje iba po dobu návštevy, niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

Za účelom vybavenia dotazu spracovávame Osobné údaje, ktoré sú na jeho vybavenie nevyhnutné. Komunikácia prebieha po telefóne, e-maile, alebo priamo na našom Webe.

Uzatvorené otázky sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od položenia dotazu.

Zasielanie obchodných oznámení (priamy marketing).

U našich zákazníkov môžeme newsletter vo forme e-mailu alebo SMS, zasielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb, alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas. Ak nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu alebo sa môžete odhlásiť z odberu SMS.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

Posielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.

Údaje sú spracovávané po dobu 3 rokov od posledného aktívneho prehliadnutia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ sa odhlásite len z odberu SMS newslettera, budeme Vám posielať iba obchodné oznámenie formou e-mailu. Pokiaľ si nebudete priať dostávať ani newsletter formou e-mailu, máte možnosť sa odhlásiť v pätičke každého e-mail alebo nám napíšte, zariadime to.

Zasielanie e-book zadarmo a obchodných oznámení. Vyslovili ste súhlas so zasielaním e-booku. Pokiaľ nechcete e-book dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

Zasielame e-book, v ktorom informujeme o práci s naším tovarom.

Údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov od posledného otvorenia obchodného oznámenia, ak sa z odberu neodhlásite skôr.

Organizujeme súťaže. Aby sme súťaž mohli vyhodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich Webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži.

Meno, priezvisko, adresa, prezývka, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré môžu byť upresnené podmienkami súťaže

Dobrovoľne nám oznamujete Osobné údaje pri zapojení do súťaže na sociálnych sieťach.

Údaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného skončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr – alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne.

 

 • ZÁKAZNÍCI

 

Pokiaľ si u nás vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu za účelom vedenia užívateľského účtu a vybavenia Objednávky. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre existujúcich zákazníkov.

 

Prečo?

Aké údaje?

Ako?

Ako dlho? 

Návšteva Webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytikov, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).

informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na Webových stránkach. Informácie o Vašom správaní na Webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované. Pokiaľ navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne.

Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa.

Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracúvajú údaje iba po dobu session (návštevy), niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.

Vybavenie Objednávky.

Aby ste mohli nakúpiť tovar na našom e-shope, je potrebné prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky je Zmluva medzi nami uzavretá. Ide o plnenie Zmluvy.

V priebehu Objednávky zadávate Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje, prípadne údaje do poznámky.

Tieto údaje nám poskytnete pri vyplnení buď v rámci registrácie k užívateľskému účtu alebo v priebehu Objednávky.

Údaje sú spracovávané po dobu trvania Zmluvy, alebo do ich odovzdania a následne po dobu 4 rokov od skončenia Zmluvy. 

Reklamácia. Za účelom vybavenia reklamácie budeme spracovávať niektoré osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť a tiež plnili uzavretú Zmluvu.

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzavretej Zmluve, doručenie a nevyhnutné údaje o platbách.

Tieto Osobné údaje nám poskytujete v za účelom nákupu tovaru na našom e-shope, my Objednávku vybavíme a potom plníme zákonom alebo Zmluvou stanovenú povinnosť.

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Užívateľský účet.

Pokiaľ si vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše Osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje spracovávame na základe uzatvorenej Zmluvy.

Údaje vyplnené pri registrácii, najmä sa jedná o Váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (viď vyššie).

Rozsah spracovania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti na tom, ktoré Osobné údaje vo svojom Užívateľskom účte vyplníte.

Tieto údaje nám poskytnete pri zakladaní užívateľského účtu. 

Vaše Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu existencie užívateľského účtu.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu, prípadne sú Osobné údaje spracovávané na základe uzavretej Zmluvy.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a užívateľský účet.

Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha po telefóne, e-maile, cez Facebook alebo priamo na našom Webe.

Uzatvorené otázky a sťažnosti sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od otázky alebo vybavenia sťažnosti.

Priamy marketing, najmä zasielanie obchodných oznámení.

U našich zákazníkov môžeme newsletter vo forme e-mailu alebo SMS, zasielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb, alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas. Ak nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu alebo sa môžete odhlásiť z odberu SMS.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a užívateľský účet.

Posielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.

Údaje sú spracovávané po dobu 3 rokov od posledného aktívneho prehliadnutia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ sa odhlásite len z odberu SMS newslettera, budeme Vám posielať iba obchodné oznámenie formou e-mailu. Pokiaľ si nebudete priať dostávať ani newsletter formou e-mailu, máte možnosť sa odhlásiť v pätičke každého e-mail alebo nám napíšte, zariadime to.

Organizujeme súťaže. Aby sme súťaž mohli ohodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich Webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré môžu byť upresnené podmienkami súťaže.

Dobrovoľne nám oznamujete Osobné údaje pri zapojení do súťaže na sociálnych sieťach alebo na našich Webových stránkach.

Údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov od posledného ukončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne.

Hodnotenie spokojnosti. Máme oprávnený záujem na tom zistiť, či ste boli spokojní s našimi službami a taktiež objednaným tovarom z nášho e-shopu.

Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare.

So svojimi skúsenosťami s nákupom a jednotlivým tovarom sa môžete podeliť v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Zároveň, pokiaľ s tým nevyslovíte nesúhlas, Vašu skúsenosť zisťujeme prostredníctvom dotazníka na našom E-shope, ktorý Vám zašleme krátko po Vašom nákupe.

Údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Účtovníctvo.

Na základe uzatvorenej Zmluvy nám uhradíte kúpnu cenu tovaru a dopravy. Vystavujeme Vám účtovné a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme pre potreby riadneho vedenia nášho účtovníctva a plnenia zákonných povinností.

 

Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o objednanom tovare.

Po vyplnení platobných informácií v profile si tieto údaje uložíme, aby sme vytvorili faktúru. Plníme zákonnú povinnosť. 

Máme zo zákona povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Tiež máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Dodržiavanie zákonných povinností.

V určitých prípadoch musíme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností stanovených zákonom.

Najmä sa môže jednať o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, či inú identifikáciu Užívateľa. 

Vaše Osobné údaje v tomto prípade spracovávame, aby sme dodržali platné právne predpisy (plnenie zákonnej povinnosti).

Vaše Osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

 

 • KTO SÚ NAŠI SPRACOVATELIA?

 

Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Údaje, ktoré môžu Spracovatelia spracovávať, vrátane ich účelu a právneho titulu spracovania sme uviedli vyššie. Podrobnosti o spracovateľoch Vám radi oznámime na vyžiadanie.

Prevádzka Webových stránok a ich zabezpečenie

Shoptet

Bežná analýza návštevnosti Webových stránok

Google Analytics, Shoptet

Vybavenie Objednávky

Shoptet, GoPay, PPL, Packeta

Reklamácia

Shoptet, PPL, Packeta

Vybavenie otázky a komunikácia s nami

Shoptet, Facebook, Instagram

Účtovníctvo

DaneJindrova

Marketing

Facebook, Instagram, Youtube, Heureka.sk, Ecomail

Sociálne siete

Facebook, Instagram, Youtube

Hodnotenie spokojnosti

Heureka.sk

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem našich Spracovateľov odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 

 • AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania Osobných údajov aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

 1. pravidelné zálohovanie dát Užívateľa; 
 2. aktualizácia antivírusových softvérových systémov; 
 3. prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracúvané) a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov. 

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

 1. naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a
 2. naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov.

 

 • KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

 

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (spracovateľ) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

Spracovateľ. Používame iba preverených spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú použiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mail info@resinstudio.cz.

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme mimo spracovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 

 • AKÉ MÁTE PRÁVA?

 

Ako nás môžete kontaktovať? E-mailom na info@resinstudio.cz, alebo na adresu nášho sídla.

Kedy Váš dotaz vybavíme? Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Na vybavenie vašej žiadosti môžeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude prevádzkovateľ oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na prístup 

 • Potvrdíme, či spracovávame vaše Osobné údaje.
 • Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracúvánia.
 • Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované.
 • Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu 

 • Má právo žiadať opravu nepresných osobných údajov.
 • Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile.

Právo na výmaz

 • Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracúvávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Pokiaľ máte za to, že údaje spracúvame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracúvania alebo jeho rozsah, dajte nám prosím vedieť.

Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania

 • V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

Právo na prenosnosť 

 • Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na vašu žiadosť poskytneme inému prevádzkovateli.

Právo vzniesť námietku

 • Pokiaľ spracúvame vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru).
 • Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, prestaneme spracúvanie Osobných údajov vykonávať.

Právo odvolať súhlas

 • Zmenili ste názor? Nevadí, napíšte nám. Spracúvanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 • Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Poskytujeme online službu, vaše Osobné údaje môžu byť spracované automatizovane.

 

 • ZÁVER

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Užívatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@resinstudio.cz.

Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od dňa 30. 5. 2023.