AKO VYROBIŤ FORMU NA ŽIVICU Z TEKUTÉHO SILIKÓNU

Premýšľali ste nad tým, ako vyrobiť formu na odliatok? Výroba vlastnej silikónovej formy nie je zložitá a zvládnete ju aj vy. Pri výrobe treba len myslieť na niekoľko vecí, aby vznikla bezchybná forma.

Kvalitný silikón na výrobu foriem

Výber tekutého silikónu je veľmi dôležitá časť výroby foriem. Pri výbere silikónu, ktorý sme chceli uviesť do predaja pre našich zákazníkov, pre nás bola dôležitá kvalita, viskozita a dĺžka tuhnutia silikónu.

Prečo je dôležitá dĺžka tuhnutia? Čím dlhšie silikón tuhne, tým viac času má zatiecť a vyplní všetky jemné detaily predmetu, z ktorého formu vytvárate a taktiež máte dlhší čas na jeho spracovanie. Vďaka dlhšej dobe tuhnutia má zase čas odviesť bublinky, ktoré v silikóne nechceme.

Silikón, ktorý vyhovuje všetkým našim prísnym požiadavkám nájdete tu.

Výber zápornej formy

Predmet, z ktorého budete vyrábať silikónovú (pozitívnu formu) sa nazýva záporná forma alebo aj základná forma. Majte na pamäti, že sa znie úplne všetko obtlačí. Pokiaľ je tento predmet matný, bude aj forma matná a nebude sa hodiť napríklad na odlievanie živice.

Dávajte si tiež pozor na to, z akého materiálu je záporná forma vyrobená. Ak je silikónová, tekutý silikón k nej priľne a nepôjde oddeliť. Problémy môžu spôsobiť aj keramické predmety bez glazúry a iné porézne materiály. Aby ste zaistili, že predmet pôjde dobre vybrať z pozitívnej formy, ošetrite ho najskôr separátorom.

Príprava na odlievanie

Negatívnu formu očistite, zbavte ju mastnôt a prachu a prípadne ju opatrite separátorom, ak je to nutné. Potom ju vložte do krabičky, ktorá bude okolo predmetu a zároveň mu poskytne priestor na vytvorenie okrajov hrúbky aspoň 1 cm. Pokiaľ budú okraje a dno pozitívnej formy veľmi tenké, forma nebude pri naliatí odlievacej hmoty držať tvar a ďalej sa môže poškodiť pri manipulácii a vylúpnutí odliatku. Škatuľka musí byť aspoň trochu poddajná alebo rozložiteľná, aby z nej išla vyrobená silikónová forma vybrať.

V prípade, že nemáte k dispozícii plastovú alebo papierovú krabičku, vyrobte si vlastnú pomocou kartónu a lepiacej pásky. Vnútro krabičky nemusí byť vylepené páskou, silikón môžete odlievať priamo do nej. Je však nutné, aby krabička bola dobre utesnená, aby tekutý silikón nemohol vytiecť.

Namiešajte silikón a odlievajte

Negatívnu formu umiestnite do krabičky. Pokiaľ hrozí, že by vyplávala, prilepte ju ku dnu krabičky tavnou pištoľou, lepidlom alebo obojstrannou lepiacou páskou. Silikón namiešajte podľa návodu, miešanie musí byť presné a pomery odvážené na váhe. Pri miešaní si počínajte opatrne, čím menej vzduchu do silikónu namiešate, tým lepšie. Riadne premiešaný silikón pomaly nalejte do krabičky. Prelievajte ho cez všetky detaily negatívne formy a nenalievajte z výšky, ale priblížte sa čo najbližšie, aby pri odlievaní nevznikali zbytočné bublinky.

Vyklepte bubliny

Pre uvoľnenie bubliniek formu dobre poklepte zo všetkých strán a nechce vytvrdnúť. Po vytvrdnutí už len zostáva vybrať negatívnu formu, zastrihnúť prípadné preliatky a forma je hotová.

VIDEO NÁVOD: Výroba formy z tekutého silikónu