Karty bezpečnostných údajov

Kladieme dôraz na certifikáciu a bezpečnosť

Celoročne aktívne vyhľadávame produkty aj produktové rady, ktoré obohacujú súčasný sortiment predávaný na našom trhu a rozširujeme našu ponuku. Sledujeme celosvetové trendy a prinášame ich do Českej republiky v tom najlepšom možnom prevedení.

Našou prioritou je najmä bezpečnosť výrobkov a vysoká kvalita. Všetky výrobky musia spĺňať najprísnejšie štandardy slovenských i európskych noriem.

Produkty, ktoré ponúkame zodpovedajú našim náročným požiadavkám na kvalitu a sú vďaka tomu istotou pre našich zákazníkov.

SDS-Fluid A PART-SK-sk (1)

SDS-Fluid B PART-SK-sk (1)

SDS-Glass A PART-SK-sk (1)

SDS-Glass B PART-SK-sk (1)

SDS-Sea_Geode A PART-SK-sk (1)

SDS-Sea_Geode B PART-SK-sk (1)

SDS-5-Five 10055 A PART-SK-sk (1)

SDS-5-Five 10055 B PART-SK-sk (1)

Odborné stanovisko Štátneho zdravotného ústavu - list 1

Odborné stanovisko Štátneho zdravotného ústavu - list 2