Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

obchodnej spoločnosti Angel Company s.r.o.,  IČO: 26084805 so sídlom Dobrovodská 2054/53a, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.resinstudio.sk

Dokument Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete na stiahnutie tu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

Telefonicky: +420 777 097 628 (v pracovných dňoch v čase 9:00 - 17:00)

E-mailom: angelika@resinstudio.cz

 

Kam doručiť tovar pri reklamácii?

Tovar k nám môžete doručiť na adresu: Hraniční 2115, 370 06 České Budějovice (ďalej len "doručovacia adresa"). Spravidla je to najrýchlejší spôsob vybavenia vrátenia tovaru alebo reklamácie. 

Tovar k nám môžete taktiež doručiť cez spoločnosť Zásielkovňa s uvedením adresy: môžete využiť akúkoľvek pobočku Packeta.sk s uvedením nášho kódu 91120286 (pokiaľ je to možné s ohľadom na veľkosť balíka). Náklady na dopravu si nesie zákazník sám.

1. AKO BY MAL NAŠÍ TOVAR VYPADAŤ PRI PREVZATÍ 

   1. Aké vlastnosti by mal mať náš tovar v čase prijatia? Zodpovedáme zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme zákazníkovi, že v čase, keď tovar prevzal,
    1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my, alebo výrobca popísali alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami či výrobcom vykonávané,
    2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
    3. tovar zodpovedá kvalitou alebo vykonaním dohodnutej strany, alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
    4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
    5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   2. Predpoklad, že tovar je chybný. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nepreukážeme opak.

2. V AKÝCH PRÍPADOCH NAOPAK NEMÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU TOVARU, V AKÝCH PRÍPADOCH NÁM NEMÔŽETE TOVAR VRÁTIŤ 

   1. Za aké chyby nie sme zodpovední? Nezodpovedáme zákazníkovi za vady v týchto prípadoch: 
    1. ak je vada na tovare v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny, 
    2. vada vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru, 
    3. je spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zákazníka či mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku / etikete tovaru), a/alebo to vyplýva z právnych predpisov,
    4. tovar, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
    5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov,
    6. vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť).

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SÚVISIACE S PREVZATÍM TOVARU 

   1. Skontrolujte obsah nášho balíka. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo obsahovať má). 
   2. Kedy nebudete môcť tovar reklamovať. Zákazníkovi neprislúchajú práva z chybného plnenia, pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú:
    1. musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy, alebo
    2. pokiaľ je tovar odovzdaný neskôr ako pri uzavretí kúpnej zmluvy, potom priamo pri jeho prevzatí.
    3. Právo z chybného plnenia zákazníkovi taktiež nepatrí, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo
    4.  ak zákazník vadu sám spôsobil.

4. AK BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY

   1. Kontrola obalu pred prevzatím tovaru od prepravcu v čase odoslania. Pri prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných vád. Pokiaľ je obal poškodený, oznámte túto skutočnosť priamo prepravcovi a spíšte zápis o škode. Zásielku si ponechá doručovateľ. Jedná sa o najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielka nám bude prepravcom obratom vrátená a vám bude zaslaná zásielka nová. 
   2. Pokiaľ zistíte, že obsah zásielky je poškodený až po jej prevzatí a rozbalení. Ako postupovať? Informujte nás ihneď po prevzatí, najneskôr do troch (3) dní od prevzatia zásielky, a to napríklad prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popis problému, ktorý ste na tovare objavili. Všetky tieto informácie môžu prispieť k rýchlejšiemu vybaveniu vašej reklamácie.
   3. Kedy už nebudeme môcť podať žiadosť o prepravu? Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ reklamáciu oznámite štvrtý (4) a nasledujúci deň od prevzatia zásielky, nebude s veľkou pravdepodobnosťou takáto reklamácia uznaná prepravcom. Nám v dôsledku vašej neskorej reklamácie poškodenej zásielky môže vzniknúť škoda (poškodená zásielka nebude preplatená prepravcom pre vašu neskorú reklamáciu), takto vzniknutú škodu sme oprávnení po vás vymáhať. Zásielku uchovajte a urobte jej fotodokumentáciu (aby bolo zreteľne vidieť poškodený tovar, obal, výplň). 
   4. Aký je postup, keď nám všetko oznámite? Potom, čo obdržíme vyplnený reklamačný formulár alebo všetky potrebné údaje pre reklamáciu poškodenej zásielky, začneme sa reklamáciou zaoberať. Pokiaľ to bude potrebné, spoja sa s Vami následne telefonicky alebo e-mailom pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle + 420 777 097 628, alebo na e-maile angelika@resinstudio.cz, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

5. AK STE OBDRŽALI ZLE ZASLANÝ TOVAR 

   1. Ako postupovať a čo od vás potrebujeme vedieť? V prípade, že ste obdržali zle zaslaný tovar, nesprávne množstvo či iné farebné prevedenie, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali a pod., kontaktujte nás najlepšie e-mailom: angelika@resinstudio.cz a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý ste obdržali zle. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami a uveďte, čo všetko bolo obsahom balenia pri odovzdaní. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, starostlivo kontrolujeme odoslaný tovar, ale ani my nie sme úplne neomylní. Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre vás čo najpohodlnejší a z našej strany čo možno najrýchlejší.
   2. Čo sa stane potom? Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára poškodenej zásielky obdržíte potvrdenie na váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme vás kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle + 420 777 097 628, alebo na e-maile angelika@resinstudio.cz, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

6. ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 14 DNÍ OD JEHO PREVZATIA 

   1. Zistím, že tovar je chybný do 14 dní od jeho prevzatia.  Pokiaľ zistíte vadu dodaného tovaru v lehote 14 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie e-mailom: angelika@resinstudio.cz a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára.
   2. Môže sa hodnota tovaru znížiť? Plne rešpektujeme, že vám v lehote 14 dní od prevzatia tovaru patrí právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v tejto lehote. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v utesnenom či hygienickom obale. To v prípade, keď ste počas doby 14 dní od prevzatia tovaru zistili jeho vadu, nebudete môcť splniť. Prosím vezmite na vedomie, že podľa platných právnych predpisov zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru. S ohľadom na uvedené vám odporúčame ako najvhodnejší postup chybne dodaný tovar (prípadne tovar, ktorý mohol byť poškodený dôsledkom prepravy) reklamovať. Nemusíte mať obavu, že by proces reklamácie trval dlhšie, než náš proces pre vrátenie tovaru v lehote 14 dní od prevzatia. 
   3. Čo ďalej? Po vyplnení reklamačného formulára obdržíte potvrdenie na váš e-mail, následne sa s vami spravidla telefonicky spoja pracovníci nášho zákazníckeho oddelenia, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe - spravidla to stíhame do troch (3) pracovných dní. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle + 420 777 097 628, alebo na e-mail angelika@resinstudio.cz, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

7. ZISTENIE VADY TOVARU PO 24 MESIACOV OD PREVZATIA TOVARU

   1. Kedy reklamovať chybný tovar. Právo z vady tovaru (reklamovať ho) ste povinný u nás uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila, v opačnom prípade by vám súdom nebolo priznané právo z chybného plnenia. Pokiaľ vadu neuplatníte včas, nemôžete z dôvodu jej existencie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
   2. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa pri spotrebnom tovare vyskytne, v dobe 24 mesiacov od prevzatia s výnimkou tovaru, u ktorého je na obale, etikete, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť (tj. minimálnu trvanlivosť/ spotrebujte do), použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka). 
   3. Čo sa stane po 24 mesiacoch? Po márnom uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) právo z vady tovaru uplatniť nemožno. Pokiaľ je to u daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamácie vždy k spokojnosti zákazníka, s niektorými výrobkami je treba manipulovať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v písomnej informácii - v opačnom prípade sa poškodí. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov nemôžeme vašu reklamáciu uznať (bod 2.1.3 alebo bod 2.1.5 tohto reklamačného poriadku). 
   4. Čo mám urobiť, ak chcem reklamovať vadu tovaru? Za účelom uplatnenia práv z vád tovaru zákazník vyplní a odošle tento reklamačný formulár, alebo nám napíšete e-mailom na info@resinstudio.cz alebo písomne, kde uvediete najmä:
    1. meno a priezvisko;
    2. e-mail, z ktorého ste tovar objednávali; 
    3. telefónne číslo;
    4. identifikáciu tovaru, ktorý zahrniete do reklamácie;
    5. popíšte vzniknutú vadu vlastnými slovami;
    6. zvolený spôsob vybavenia reklamácie, pričom zvolený spôsob vybavenia reklamácie nie je zákazník oprávnený zmeniť bez nášho predchádzajúceho súhlasu; 
    7. vašu adresu pre prípadné vrátenie tovaru po uzavretí reklamačného procesu.
   5. Potvrdíme prijatie reklamácie. Potom, čo obdržíme vyplnený reklamačný formulár alebo všetky potrebné údaje pre reklamáciu chybného tovaru, začneme sa reklamáciou zaoberať. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od vás obdržíme údaje o uplatnení reklamácie tovaru.
   6. Kde môžem podať reklamáciu? Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť osobne na doručovacej adrese, ďalej na adrese Packeta.sk, kód 91120286, e-mailom na angelika@resinstudio.cz alebo prostredníctvom vyššie uvedeného reklamačného formulára.
   7. Doručenie reklamovaného tovaru späť predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, tak aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu
   8. Kto znáša náklady na prepravu reklamovaného tovaru? Náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám nesie zákazník sám. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude vám vrátený späť na vaše náklady. Ak však bude vaša reklamácia uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj náklady na zaslanie tovaru najlacnejšou dostupnou prepravou). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do jedného (1) mesiaca od ubehnutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia. Na tento účel naskenujte podací lístok a pošlite ho na náš kontaktný e-mail angelika@resinstudio.cz.
   9. Potvrdenie. Po obdržaní reklamovaného tovaru vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na vami určenú e-mailovú adresu. 

8. LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE 

   1. Kedy bude proces podávania sťažností ukončený? Zákon (občiansky zákonník) nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý. Na Vašej spokojnosti a dôvere nám záleží, preto sa všetko snažíme vybaviť čo najskôr, obvykle do 7 pracovných dní od uplatnenie Vašich práv.
   2. Posúdenie chyby. Spravidla však do troch (3) pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalších nevyhnutných údajov na posúdenie vady tovaru) či doručenie reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané bezodkladné posúdenie vady a ozveme sa s predbežným názorom zákazníkovi - najčastejšie telefonicky. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu). 
   3. Ak je tovar chybný. V prípade, že bol reklamovaný tovar uznaný za chybný, je reklamačný proces uzavretý najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť dlhšiu lehotu. Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.
   4. Pokiaľ sa nezistí, že tovar je chybný. V prípade, že tovar nebol uznaný za chybný, budete o tom informovaní za účelom dosiahnutia individuálneho postupu.

9. SPÔSOB VYRADENIA REKLAMÁCIE 

  1. Čo ovplyvní moje možnosti. Budete mať právo žiadať odstrániť vzniknutú vadu. Podľa svojej voľby môžete vybrať:
   1. opravu veci;
   2. dodanie novej veci; alebo;
   3. dodanie chýbajúcej časti.

Z Vašej strany by to nemala byť neprimeraná požiadavka. Pokiaľ bude pre nás oprava veci predstavovať značné ťažkosti alebo to nebude primeraná požiadavka s ohľadom na hodnotu veci a význam vady, oznámime Vám to. Rovnako tak budeme postupovať pokiaľ vyhodnotíme Vašu požiadavku dodania novej veci ako neprimeranú vzhľadom k vade tovaru alebo hodnote tovaru. 

 1. Podstatné porušenie zmluvy. Pokiaľ vada bude predstavovať podstatné porušenie kúpnej zmluvy, budete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 2. Kedy bude možné žiadať vrátenie kúpnej ceny? V niektorých situáciách bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny:
  1. odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;
  2. z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
  3. chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
  4. sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
 3. Kedy ďalej bude možné žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru? V niektorých situáciách budete môcť ďalej žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny:
  1. odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;
  2. z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
  3. chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
  4. sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
 4. Vy nám poviete, ako máme sťažnosť vybaviť. Ak nie, požiadame vás o to. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 5. Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinný vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak). 

10. UKONČENIE REKLAMÁCIE

   1. Ak ste podali sťažnosť u nás. Po vybavení uplatnenej reklamácie budete vyrozumený o ukončení reklamácie, a to telefonicky, prostredníctvom SMS, alebo e-mailom a budete vyzvaný na prevzatie reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný. Pri prevzatí reklamovaného tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 
   2. Ak ste nám poslali tovar na reklamáciu. Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 
   3. Ak vraciame kúpnu cenu. V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a zákazník oprávnene požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa , kedy vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie. 
   4. Prijatie reklamovaného tovaru. Máte povinnosť prevziať reklamovaný tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste bili o jej vybavení vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 EUR.
   5. Predaj nevyzdvihnuteho tovaru. Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do šiestich (6) mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaný, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.
   6. Povinnosť po prijatí reklamovaného tovaru. Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného tovaru, najmä že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prehliadané.

11. ZÁVEREČNÁ ČASŤ

  1. Zákonné práva. Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.
  2. Platnosť. Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 30. 5. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.