NÁVOD NA ZALIEVANIE HMYZU DO ŽIVICE

Vďaka živici vytvoríte pevnú a trvanlivú vrstvu okolo hmyzu. Zalievaný hmyz tak uchránite od nechceného poškodenia a zabránite jeho degradácii. Takto ošetrený hmyz je veľmi obľúbenou učebnou pomôckou alebo aj dekoráciou.

Čo budete potrebovať na výrobu

Silikónovú formu
Živicu
Dekoračný materiál
Spotrebný materiál
Váhu
Dobre usušený hmyz

Postup výroby

 1. Na rovný, zakrytý povrch si pripravte formu a pomocou lepiacej pásky ju zbavte prípadného prachu a nečistôt. Povrch vyrovnajte ideálne s pomocou vodováhy. Pokiaľ nebude povrch úplne rovný, bude živica stekať k jednej strane.

 2. Namiešajte si potrebné množstvo živice a tvrdidla. Na zalievanie hmyzu najčastejšie používame živicu Fluid, iCrystal, Glass alebo 5-Five. Tieto živice volíme preto, že majú vysokú UV stabilitu a vďaka tomu vydržia dlhé roky nežltnúť. Sú teda veľmi vhodné pre priehľadné výrobky.

 3. Živicu vždy miešame podľa miešacieho pomeru uvedeného na jej balení a obe zložky odvažujeme na digitálnej váhe s presnosťou na gram. Nezabudnite si počas práce so živicou chrániť kožu, oči a dýchacie cesty pred kontaktom so živicou alebo jej výparmi. Obe zložky dôkladne miešajte od dna a stierajte ich zo strán téglika (cca 3-4 minúty), potom prelejte namiešanú živicu do nového téglika a miešanie zopakujte. Eliminujete tak zle rozmiešané miesta, ktoré by nemuseli správne vytvrdnúť.

 4. Hmyz musí byť veľmi dobre vyschnutý. V závislosti od jeho veľkosti odporúčame sušenie 3-5 týždňov. Hmyz môžete sušiť v silikagéli, ušetríte tak niekoľko týždňov sušenia.

 5. Pred zalievaním odporúčame hmyz natrieť tenkou vrstvou živice alebo ho penetrovať touto penetráciou. Zabránite tak nielen uvoľňovaniu vzduchu do živice, ale tiež sa vyhnete uchyteniu vzduchu na chĺpkach, ktoré sú často na nôžkach hmyzu. Hmyz takto aj spevníte a bude s ním jednoduchšia manipulácia vo forme.

 6. Živicu budete pravdepodobne odlievať po vrstvách. Vzhľadom na to, že hmyz nie je ťažký a je v ňom veľké množstvo vzduchu, bude vyplávať. Tomu je potrebné prispôsobiť ďalší postup.

 7. Prvú vrstvu môžete dozdobiť rôznymi dekoráciami, ako sú kvety, mušle, kamienky alebo iné ozdôbky a do tejto vrstvy umiestniť hmyz tak, aby ho živica po vytvrdnutí prvej vrstvy uchytila a pri odlievaní vrstvy druhej hmyz nevyplával.

 8. So spracovaním namiešanej živice neotáľajte - živica je v tégliku často vo vyššom stĺpci, než je odporúčaná maximálna výška odlievania, a preto živica pracuje rýchlejšie a mohla by v tégliku rýchlo vytvrdnúť.

 9. Následne odlejte druhú vrstvu. Môžete tak urobiť po úplnom, alebo čiastočnom vytvrdnutí vrstvy prvej. Pokiaľ budete druhú vrstvu odlievať vo fáze gelácie, predel medzi vrstvami bude menej viditeľný alebo úplne neviditeľný. Pri tomto postupe ale hrozí, že sa hmyz z prvej vrstvy uvoľní a vypláva. Preto je potrebné počítať s tým, že budete musieť odliatok počas vytvrdzovania pravidelne strážiť a prípadne hmyz zatláčať pomocou špachtle.

 10. Po odliatí do formy odstráňte povrchové bublinky pomocou zapaľovača. Oheň nikdy nedržte nad živicou príliš dlho, iba s ním nad bublinkami prejdite. Ak by ste oheň držali príliš dlho na povrchu formy, živica by sa mohla pripiecť k forme a tým by ste formu aj výrobok poškodili. Nikdy neprechádzajte plameňom nad hmyzom, aby ste ho nespálili.

 11. Bublinky naspodku formy odstráňte napríklad pomocou špáradla. Dajte pozor aj v rohoch foriem, kde sa môžu bublinky držať.

 12. Výrobok zakryte tak, aby doň nepadal prach a nechajte ho vytvrdnúť. Formu môžete prikryť napríklad plastovou krabičkou, alebo okolo formy rozmiestnite kelímky, na ktoré položte kartón.

Neviete si rady, alebo chcete o práci so živicou zistiť viac?

Navštívte nás v radách a tipoch, kde sa dočítate všetko potrebné pre prácu so živicou!