Čo je epoxid

Čo máte na mysli pod pojmom epoxid?

Názov epoxid alebo epoxidová živica označuje aj epoxidovú živicu, ktorá je čírym polymérnym materiálom syntetického pôvodu. Je klasifikovaná ako reaktívny plast, t. j. materiál, ktorý možno vytvrdzovať teplom, žiarením alebo katalyzátorom.

Proces vytvrdzovania potom vytvára v materiáli priestorovú sieť, čím sa dosahujú zaujímavé vlastnosti, ako je chemická odolnosť, rozmerová stabilita, nerozpustnosť a v neposlednom rade dobrá tepelná odolnosť. Ide o živicové látky, ktoré majú viac ako jednu epoxidovú väzbu. Uvedené reaktoplasty sa preto vyznačujú veľmi dobrou priľnavosťou k mnohým druhom materiálov.

Aký je rozdiel medzi názvami epoxid, živica, živica alebo kryštalická živica?

Ak teda hľadáte informácie týkajúce sa epoxidu, určite sa stretnete so všetkými týmito pojmami. Môžete sa však stretnúť aj s pojmami syntetická živica, živica na odlievanie, živica na liatie a ďalšie. Pod všetkými týmito pojmami sa však skrýva ten istý výrobok a nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

 

Ako je možné, že živica vytvrdzuje?

Takže živica alebo epoxidová živica je, ako sme už spomenuli, syntetická živica, ktorú možno použiť na rôzne účely.

Epoxidová živica vzniká zmiešaním dvoch vzájomne zladených zložiek (zložky A a B). Ak sa tekutá živica zmieša s vhodným tvrdidlom, ktoré je dôležitou zložkou pri miešaní dvojzložkových epoxidových živíc a tmelov, spustí sa chemická reakcia, ktorá zvyčajne trvá niekoľko hodín až dní. Keď sa tieto zložky zmiešajú pri správnej teplote, materiál sa zmení z kvapalného stavu na pevný. Aby materiál dokonale vytvrdol, musí sa vždy zvoliť pomer miešania živice a tvrdidla v presnom pomere, ktorý uvádza výrobca.

Prečo je dôležité vybrať pre projekt špeciálnu živicu?

Keďže existuje veľké množstvo rôznych živíc, tieto rôzne typy majú aj rôzne vlastnosti a môžu sa použiť na rôzne aplikácie podľa špecifikácií výrobcu. Tieto živice sa môžu výrazne líšiť aj počas procesu vytvrdzovania, čo súvisí s výslednou tvrdosťou, tepelnou odolnosťou alebo odolnosťou voči UV žiareniu. Ďalšími vlastnosťami, ktoré sa používajú pri výbere vhodných epoxidových živíc, sú čas vytvrdzovania, ako aj maximálna hrúbka vrstvy, ktorú možno na určený materiál naniesť.

Aké sú výhody epoxidových živíc?

Dá sa povedať, že epoxidová živica má veľké množstvo využití. Jej výhody spočívajú práve v spomínaných jedinečných vlastnostiach, ktoré by sme u iných materiálov nenašli. Má vynikajúcu priľnavosť, je odolná voči chemikáliám, rôznym poveternostným podmienkam, chráni pred koróziou atď.

Čo všetko sa dá zo živice vyrobiť?

Epoxidovú živicu môžete použiť na výrobu alebo úpravu vlastných šperkov, rôznych originálnych predmetov, obrazov, originálnych darčekov a dekorácií. Používa sa aj v rezinovom umení a geode art. Na výrobu živicových šperkov, epoxidových živicových stolov a kreatívnu výrobu živice všeobecne používame liatu živicu zo špecializovaných predajní živice, ako je Resin Studio.

V Resin Studio ponúkame nielen epoxidové živice, ale aj živicové formy, 3D silikónové formy, metalické fixy, UV živice, sušené živicové kvety, kovové prášky a ďalšie potreby na výrobu živicových dekorácií.

Okrem hobby použitia sa epoxidová živica používa ako lepidlo, farba alebo ako stavebný materiál.