Čo je exotermická reakcia a prečo je pri spracovaní epoxidovej živice nežiaduce?

Po zmiešaní zložky A a B začne vytvrdzovanie živice a všeobecne nastáva exotermná reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo. Pre ideálny výsledok je nutné, aby takéto uvoľňovanie tepla prebiehalo riadene a pomaly. Tohto ideálneho priebehu dosiahneme tým, že dodržíme všetky pokyny dané výrobcom pre konkrétnu odlievanú živicu.

Pokiaľ tieto pokyny nedodržíme, aj keď napríklad necháme dlhšie živicu v miešacom tégliku nad limit jej hrúbky liatia a objemu, nastane veľmi prudká exotermická reakcia a živica nám takzvane vyvrie.

Teplota pri tejto reakcii začne prudko stúpať, niekedy aj o desiatky stupňov počas veľmi krátkej doby, často aj počas minúty či pár minút. To zapríčiní, že živica začne byť veľmi horúca (niekedy aj cez 200 oC), začne sa z nej fajčiť, povrch rýchlo stvrdne, objavia sa v ňom veľké bubliny, živica často zožltne a popraská a tým sa znehodnotí.

1637582118713

Vyvretie živice je bohužiaľ nevratný proces, ktorý nielen zničí živicu a formu, ale tiež uvoľňuje výpary a dym, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Nezabúdajme ani na vysokú teplotu, ktorá môže spôsobiť popáleniny. V prípade, že sa s exotermom stretnete, umiestnite téglik so živicou na nehorľavý povrch ideálne mimo obytnej miestnosti a strážte ho kvôli možnému požiaru.

Nikdy na téglik nesiahajte ani ho nehaste vodou, voda v živici totiž môže reakciu urýchliť. Z tohto dôvodu vždy dôrazne upozorňujeme, že tégliky ani plnivá (vrátane farieb) nesmú obsahovať vodu.

1637582118698

Exotermickú reakciu ďalej môžu vyvolať rôzne plnivá ako kamienky alebo piesok. Vždy dodržujte maximálne povolené množstvo plnív udané výrobcom a používajte do živice iba na to určené plnivá. Dbajte tiež na teplotu prostredia, v ktorom živicu odlievate, aj tá ovplyvňuje rýchlosť jej vytvrdzovania.

Exotermická reakcia môže byť tiež naštartovaná prudkým zvýšením teploty, pokiaľ v jednom bode odlievanej živice príliš dlho držíte zdroj tepla (zapaľovač, teplovzdušnú pištoľ…).

Keď sa vám podarí docieliť nechcené exotermické reakcie tak nezúfajte. Kto nezažil vyvretie, ako by so živicou nikdy nepracoval. Zachovajte pokoj av prvom rade ochráňte svoje zdravie.