Príčiny defektov na živici

Príčin tvorenia defektov, ako sú škvrny či zvraštenie na epoxidovej živici môže byť hneď niekoľko a len v naozaj málo prípadoch za to môže samotná živica.

Čo teda môže byť príčinou týchto defektov?

16375847473

Vysoká vzdušná vlhkosť

Najčastejším faktorom pre tvorenie škvŕn, zvraštenie živice alebo vytvorenie škralúpov je vysoká vzdušná vlhkosť. Neodporúča sa pracovať so živicou pri vysokej vlhkosti, rovnako ako počas dažďa, hmly av blízkosti vodných plôch. V ideálnom prípade by ste mali pracovať v suchom a teplom, uzavretom, ale vetranom priestore. Pokiaľ pracujete s otvorenými oknami, musíte si ustrážiť vlhkosť vzduchu vo vašej dielni. Jednoduchým pomocníkom na zistenie vlhkosti vzduchu je tento teplomer s vlhkomerom. S epoxidovou živicou by sa nemalo pracovať pri vlhkosti vyššej ako 30-40%.

Nízka teplota

Nízka teplota často v kombinácii s vyššie uvedenou vysokou vzdušnou vlhkosťou zvyšuje možnosť výskytu defektu. Odporúčaná teplota pre prácu so živicou by nemala byť nižšia ako +20 a vyššia ako +25-27°C. Aby ste svoje odliatky ochránili pred vznikom nepekného filmu, môžete zapnúť kúrenie alebo ohrievač vzduchu, nie však na plný výkon, teplota by mala byť v odporúčané hranicu a mala by byť konzistentné.

Prílišné použitie farbív a prísad a alkoholov na odstránenie bublín z epoxidovej živice

Všetky farbivá a ďalšie prísady vr. sprejov na odstránenie bubliniek sa smie používať iba v množstve odporúčanom výrobcom. Vždy buďte opatrní s prísadami, ktoré používate prvýkrát: odporúča sa najskôr vyskúšať na malom množstve živice, aby ste videli, ako materiál reaguje na konkrétny použitý produkt. Nikdy nepoužívajte farbivá s obsahom vody, ktoré by mohli nenávratne zničiť váš výrobok a dokonca spôsobiť exotermickú reakciu. Nepoužívajte ani farbivá s obsahom silikónov alebo olejov.

Použitie veľkých plynových horákov s vymeniteľnou kartušou

Tieto horáky vypúšťajú počas prevádzky viac oxidu uhličitého, čo môže tiež spôsobiť, že sa na živici objaví nežiaduci film. Odporúča sa používať malé ručné horákové zapaľovače: sú pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Čo robiť, keď pracujete so živicou v oblasti s vysokou vzdušnou vlhkosťou alebo máte v dielni nízke teploty?

1. Vybavte dielňu klimatizáciou alebo inými metódami na reguláciu teploty a vlhkosti v miestnosti, v ktorej s epoxidovou živicou pracujete.

2. Pracujte a nechajte živicu vytvrdnúť v blízkosti zdrojov tepla.

3. Technika predbežnej katalýzy je ďalšou možnosťou, odporúčame ju však iba pre skúsených. Táto technika spočíva v tom, že necháte zmiešanú živicu v nádobe, kým sa nezačne zahrievať, a potom ju odlejete do formy. Ide o riadenú exotermickú reakciu, kedy je veľmi dôležité, aby živica nedošla do veľmi horúceho štádia a nevyvrela. Pri použití tohto spôsobu bude menej pravdepodobné, že vlhkosť alebo nízka teplota vzduchu pokazí vašu prácu a vytvorí na povrchu nežiaduci film. Túto techniku používajte ideálne na menšie množstvo živice (cca do 100 gramov hmotnosti), vo väčších objemoch by mohlo dôjsť k prudkej reakcii a veľmi pravdepodobne prešvihnete časové okno na odliatie.