Prečo mi zostal výrobok zo živice pružný?

Zostala vám živica po uplynutí doby na vytvrdenie pružná? Príčin tohto javu môže byť hneď niekoľko. Poďme sa na ne pozrieť.

Zlý pomer zložiek A a B

Nesprávny pomer zložiek A a B je najčastejším vinníkom pružného výrobku zo živice. Epoxidovú živicu je veľmi dôležité odvážiť podľa presne daného pomeru na jej prebale. Nezabudnite, že pomer je hmotnosťou, odmeriavanie mililitrov v miešacích nádobách nie je prípustné. Dávajte tiež pozor na to, či máte dobre kalibrovanú váhu a má nové batérie. Váha, ktorá vám v minulosti spadla na zem alebo ktorá nemá novšie batérie s veľkou pravdepodobnosťou nebude vážiť tak presne, ako je to pre živicu potrebné.

Zlé miešanie

Môže sa stať, že pokiaľ živicu nesprávne zamiešate, zostane celý odliatok alebo jeho časť gumová. Živica musí byť dôkladne premiešavaná po dobu niekoľkých minút. Materiál sa musí zoškrabávať zo strán a dna nádoby a musí byť znovu intenzívne premiešaný v smere aj proti smeru hodinových ručičiek. Po zmiešaní sa odporúča preliať živicu do inej, čistej nádoby a znovu ju premiešať. Jedine dvojitým miešaním dosiahnete perfektne namiešanú živicu.

Zaliatie nevysušených kvetov

Voda, ktorú živé kvety obsahujú, môže negatívne ovplyvniť tuhnúce procesy. Nielen, že živica môže vyvrieť, ale tiež môže v dôsledku pôsobenia vody zostať pružná. To platí pre všetky materiály obsahujúce vodu

Použitie akrylových alebo olejových farieb

Tieto farby nie sú na použitie so živicou vhodné. Vzhľadom k obsiahnutej vode (akrylovej) a separačných látok (olejovej) živice v lepšom prípade nevytvrdne správne, v horšom dôjde k exotermickej reakcii.

Zlá teplota hmoty a okolia

Živica potrebuje pre svoje vytvrdzovanie správnu teplotu ako oboch zložiek, tak okolia, v ktorom vytvrdzuje. Táto teplota je uvedená pri každej živici. Pokiaľ nie je teplota dodržaná, môže byť výsledkom pružný, alebo nesprávne vytvrdený výrobok.

Použitie príliš veľkého množstva farbiva

Pri každom farbive uvádzame jeho maximálne množstvo, ktoré smiete do živice použiť. Pokiaľ toto množstvo prekročíte, živica nevytvrdne správne a výrobok môže zostať pružný, alebo rovno tekutý.

Použitie živíc, ktoré nie sú určené na ploché liatie

Niektoré živice môžu byť chvíľu pružné z toho dôvodu, že boli naliate v tenkej vrstve. Pokiaľ odlievate v tenkej vrstve, uistite sa prosím, že je také odlievanie u vybranej živice možné. Vždy je dôležité sa v popise produktu uistiť, že je vybraná živica vhodná pre vami zamýšľaný výrobok.

Ak sa vám podarilo vytvoriť pružný výrobok, tak už bohužiaľ nie je možná náprava. Pokiaľ ale budete do budúcna dodržiavať vyššie uvedené rady, určite sa vám nabudúce podarí dokonalý odliatok!